Da hỗn hợp

 1. Mặt nạ se lỗ chân lông OYSTER MASK
  Mặt nạ se lỗ chân lông OYSTER MASK
  Oyster
 2. Tinh chất se khít lỗ chân lông OYSTER PIPETTE CONCENTRATE
  Tinh chất se khít lỗ chân lông OYSTER PIPETTE CONCENTRATE
  Oyster
 3. Kem dưỡng se khít lỗ chân lông OYSTER CREAM
  Kem dưỡng se khít lỗ chân lông OYSTER CREAM
  Oyster
 4. Ống tinh chất HYALURONIC UREA AMPOULES
  Ống tinh chất HYALURONIC UREA AMPOULES
  Hyaluronic Urea
 5. Huyết thanh HYALURONIC UREA
  Huyết thanh HYALURONIC UREA
  Hyaluronic Urea
 6. Sữa dưỡng HYALURONIC UREA EMULSION
  Sữa dưỡng HYALURONIC UREA EMULSION
  Hyaluronic Urea